Реєстрація торгівельної марки згідно законодавства
 

В наш час прискорився процес глобалізації економіки, і в світі загострюється конкурентна боротьба за ринки. В цих умовах наявність власного знаку для товарів і послуг (торгової марки) набуває особливої ​​економічної цінності. Зараз торгові марки — дуже важливий стратегічний актив будь-якої держави, що створює передумови для успішного розвитку країни, розширення міжнародних торгово-економічних відносин, використання інтелектуального потенціалу в інноваційному процесі.

 

Розуміючи переваги, які забезпечує реєстрація власного знаку для товарів і послуг, значну увагу цьому питанню приділяють всі компанії (суб’єкти підприємницької діяльності). Використання знаків для товарів і послуг дозволяє збільшити споживчий попит і досягти значного прибутку, а також формує позитивну ділову репутацію на конкретному ринку товарів або послуг, яка забезпечує розвиток здорового конкурентного середовища.

 

Реєстрація торгової марки. Правова основа. Поняття «торговельна марка»

 

Свою сучасну функцію товарні знаки отримали в XIX столітті, коли почалося їх широке практичне використання, що знайшло відображення в Паризької конвенції про охорону промислової власності, підписаної в 1883 році. В оригінальному тексті Конвенції використовується термін «фабрична марка». Саме в XIX столітті почали вживати термін «торгові марки» (або товарні знаки, знаки для товарів і послуг).

 

На сьогоднішній день торгова марка — це необхідний і важливий елемент товарообміну, своєрідний правовий інструмент, який певним чином регулює товарообіг. Така  регистрация торговой марки в Украине — тривалий і дуже відповідальний процес, який на практиці триває 12-16 місяців, а в деяких випадках і довше. Щоб полегшити собі завдання реєстрації ТМ і зробити це в максимально стислі терміни, ліпше звернутися за допомогою до спеціалізованої юридичної компанії.

 

Послуги, які надають компанії.

 

Фахівці юридичних компаній  допоможуть Вам зареєструвати торгову марку. Як правило, вони кваліфіковано можуть запропонувати такі послуги:

 

  • грамотна консультація щодо процедури, вимоги до документів, можливі нюанси;
  • допомога в підборі класів з Міжнародного класифікатора товарів та послуг (МКТП), в яких необхідно реєструвати ТМ;
  • підготовка заявки на реєстрацію ТМ;
  • реєстрація ТМ за прискореною процедурою;
  • здійснення інших реєстраційних дій щодо ТМ.

 

Процедура реєстрація проходить в декілька етапів. Проводять перевірку ТМ на унікальність і можливу схожість, оформляють і готують для подачі заявку на реєстрацію. Якщо потрібна международная регистрация торговой марки, то в такому випадку перелік документів і порядок отримання треба може відрізнятися від тих, які потрібні при реєстрації в Україні.

 

На заключному етапі отримують, власне саме Свідоцтво на знак для товарів і послуг. Існують стандартна і прискорена процедури реєстрації, але все рівно прийдеться пройти всі етапи. І вже коли компанія отримала Свідоцтво, то вона  зможе вільно розпоряджатися своїми правами на Знак.