Підвищена ліпаза
 

Крім дослідження крові і сечі на діастазу, необхідно виробляти дослідження крові на загальну і атаксілрезістентную липазу. Ліпаза — це фермент, який розщеплює жир і, зокрема, гліцериди вищих жирних кислот. Розрізняють ліпази рослинного походження, так звані фітоліпази, і тваринного походження, які носять назву зооліпази. але між ліпазами одного і того ж організму відзначають також відмінність. Ліпази можуть бути знайдені в усіх органах і тканинах організму (печінки, селезінці, мозку, м’язах, лімфатичних вузлах). Ряд авторів вказують, що особливо багато ліпази міститься в лімфоцитах. Відзначено також, що цілісна гемолізовані кров володіє більш значними липолитическими властивостями, ніж сироватка крові.

У подальших роботах по з’ясуванню властивостей різних ліпаз було відзначено їх різне ставлення до отрут. Так, було відзначено, що ліпази нормальної сироватки швидко і легко руйнуються під дією атаксія і хініну, ліпаза печінки інактивується атаксілом і резистентна до дії хініну і, нарешті, ліпаза підшлункової залози руйнується хініном і залишається стійкою щодо атаксія. Ця резистентність ліпази підшлункової залози до атаксілу була помічена Ронном (Ronn) і його співробітниками і тому дослідження на атаксілрезістентную липазу отримало назву реакції Ронна.

Після зазначених спостережень в літературі з’явилася велика кількість робіт, що підтверджують, що визначення в крові атаксілрезістентной ліпази має велике значення для дослідження функціональної здатності підшлункової залози. Ронн і його співробітники стверджували, що в нормі панкреатичної ліпази в крові немає і що поява її в крові буває тільки при захворюваннях цього органу. Але з цим твердженням багато хто не згодні. Губергриц і інші, вважаючи визначення атаксілрезістентной ліпази цінних для клініки, пропонують, однак, виходити при оцінці функціонального стану підшлункової залози не стільки з абсолютних цифр змісту в сироватці атаксілрезістентной ліпази, скільки з відносини загальної ліпази до атаксілрезістентной ліпазі, приймаючи за норму 4: 1.

Загальна і атаксілрезістентная ліпаза в сироватці крові визначається за допомогою сталагмометріческого методу. Цей метод полягає у визначенні поверхневого натягу водного розчину трібутіріна до і після дії на нього ліпази. Ліпаза розщеплює трібутірін на гліцерин і жирні кислоти і тим самим змінює поверхневий натяг розчину. Дослідження може проводитися за методом Черрі і Грендола (Cherry, Grandoll).

Кількість ліпази в сироватці крові зростає зазвичай при тих же захворюваннях підшлункової залози, при яких відзначається і підвищення діастази в крові. Підвищення ліпази в крові спостерігається, як правило, при гострому панкреатиті, але на відміну від діастази це підвищення буває дещо пізніше — на 2-й день і потім тримається протягом тижня і навіть довше. Тому дослідження крові на два ці ферменту необхідно комбінувати і пам’ятати, що в більш пізній період гострого панкреатиту дослідження на ліпазу в сироватці може дати більш цінні результати, ніж дослідження на діастазу.

Підвищення ліпази в крові спостерігається і при інших захворюваннях підшлункової залози. Вона може бути підвищеною при раку підшлункової залози, раку фатерова соска, при загостреннях хронічного панкреатиту і кістах підшлункової залози. В даний час особливо рекомендується досліджувати діастазу і ліпазу в крові після застосування різних стимуляторів — секретину, морфіну, простигміну, Мехоли і інших подразників підшлункової залози.