Розрахунок і проектування залізобетонних конструкцій

Назва модулів можна відобразити у вигляді спливаючих підказок при наведенні покажчика миші на кнопки вікна «Помічник», що з’являється при запуску програми Robot. Також вікно «Помічник» може бути викликано командою меню «Файл / Новий проект …».

Розглянемо використання модулів на прикладі розрахунку і проектування залізобетонних балок, для чого запустимо програму Robot і натиснемо в вікні «Помічник» кнопку із зображенням балки і спливаючій підказкою «Проектування ЖБ балок».

Перед розрахунком і проектуванням слід задати основні параметри елемента, такі як класи матеріалів, товщини захисних шарів, діаметри сеченійарматурних стрижнів і т.п. Для цього в модулі «Проектування ЖБ балок» запустимо команду меню «Розрахунок / Опції розрахунку …» і в діалоговому вікні «Налаштування розрахунку» задамо параметри.

У вкладці «Бетон», у цьому діалоговому вікні задамо, наприклад, клас В20, у вкладці «Поздовжня арматура» відключимо маркери для перетинів арматурних стержнів, наприклад, діаметром 6 і 8. Ви можете купити бетон в Коломиї на заводі ЦБІ і вам все це розрахують безкоштовно. Ціна бетону в Коломиї на заводі ЦБІ найприйнятніша.

Натиснемо кнопку «Зберегти як …» в діалоговому вікні «Налаштування розрахунку», в діалоговому вікні «Введіть ім’я» переконаємося, що воно заповнене як Standard і натиснемо кнопку «ОК». Також натиснемо кнопку «ОК» в діалоговому вікні «Налаштування розрахунку».

Попередньо слід задати основні параметри для конструювання елементів. Щоб це зробити, слід виконати такі дії:

— Запустимо команду меню «Правка / Значення за замовчуванням / Опції …» (Edit / Default Values ​​/ Options …).
— Включимо маркери «Встановлювати окремих. фундаменти під неопертие колони »(Add spread footings under unsupported columns) і« Встановлювати стрічко. фундаменти під неопертие стіни »(Add continuous footings unsupported walls) в діалоговому вікні« Налаштування за замовчуванням ».

— Натиснемо в діалоговому вікні «Налаштування за замовчуванням» кнопку навпроти будь-якого падаючого списку «Параметри норм» (Code parameters, де за замовчуванням обраний пункт «Standard»).
— У діалоговому вікні «Параметри норм» задамо параметри для проектування плоских елементів. Натиснемо кнопку «ОК» в діалоговому вікні «Параметри норм», потім цю ж кнопку «ОК» в діалоговому вікні «Налаштування за замовчуванням».

Запустимо команду меню «Розрахунок / Опції розрахунку …» (Calculations / Calculation Options …).
У вкладці «Проект ЖБ елемента» (RC element design) діалогового вікна «Налаштування розрахунку» включимо маркер для типів об’єктів «Балки» (Beams) і маркер «Врахувати вибір», вимкнувши при цьому маркери інших типів елементів. Включимо маркери «Фактичний (RSA)» (Provided (Autodest Robot Structural Analisys)) і «Створення креслень» (Generation of drawings).

Натиснемо в діалоговому вікні «Налаштування розрахунку» кнопку «Загальні параметри» (General parameters). У який з’явився однойменному діалоговому вікні «Загальні параметри» задамо класи арматури в падаючих списках гілок «Арматурна сталь» (Reinforcing steel) для кожного типу елемента, зазначеного в дереві в лівій частині вікна.

— Запустимо команду меню «Розрахунок / Розрахунок всієї конструкції».

— Щелкнем в діалоговому вікні «Розрахунок всієї конструкції» (Calculations / Calculation of Whole Structure) на зображенні висотної будівлі.

Після натискання кнопки «Розрахувати» (Calculate) модель буде передана в середу Robot, де виконається статичний розрахунок, але після закінчення результати будуть завантажені в середу CBS.